Zaznacz stronę
Ogólny angielski: ucz się angielskiego poprzez filmy i bajki

Ogólny angielski: ucz się angielskiego poprzez filmy i bajki

Czy lubisz oglądać filmy? Chcesz poprawić swój angielski? Cóż, możesz łatwo połączyć te dwa, aby uczyć się angielskiego w zabawny i wciągający sposób ! Wielu badaczy potwierdziło, że nauka angielskiego przez filmy była skuteczna, ale dlaczego? A jak wybrać dobry film?...
Ćwiczenia dla gimnazjalisty

Ćwiczenia dla gimnazjalisty

Ex.1. Podaj nazwy zawodów, które pasują do definicji. He makes bread. – …………………………….She looks after patients. – ………………………..She works in a hotel. – ……………………….He operates on patients. -……………………….He/She serves you in the restaurant. -………………../………………He delivers letters. –...
Wyrażenia may, might, could, will probably oraz will definitely

Wyrażenia may, might, could, will probably oraz will definitely

Czasowniki may, might i could wyrażają możliwość lub przypuszczenie, lecz różnią się stopniem prawdopodobieństwa. Na przykład: Where is Peter? He may/ could still be at work. (Jest to możliwe/ Być może jest w pracy.) He might still be at work. (Istnieje niewielkie...
Wyrażenia may, might, could, will probably oraz will definitely

Czas Past Simple – użycie.

Czasu Past Simple używamy w odniesieniu do: czynności, które odbyły się w OKREŚLONYM momencie w przeszłości. Czas ten może być podany w zdaniu lub wynikać z kontekstu wypowiedzi. Na przykład: Bob bought a new car last month. – Bob kupił nowy samochód w ubiegłym...
Czas Present Perfect – użycie.

Czas Present Perfect – użycie.

Czasu Present Perfect używamy opisując: Czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej. Na przykład: He has worked as a doctor since 1990. (Rozpoczął pracę jako lekarz w 1990 roku i nadal jest lekarzem).2. Przeżycia i doświadczenia życiowe....