Zaznacz stronę
Czas Present Perfect – użycie.

Czas Present Perfect – użycie.

Czasu Present Perfect używamy opisując: Czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej. Na przykład: He has worked as a doctor since 1990. (Rozpoczął pracę jako lekarz w 1990 roku i nadal jest lekarzem).2. Przeżycia i doświadczenia życiowe....
Czas Present Continuous – użycie

Czas Present Continuous – użycie

Dla ułatwienia w dalszej części wpisu będę używać skrótu PC – czyli Present Continuous. Czasu PC używamy, aby wyrazić, że czynność właśnie się odbywa w chwili, gdy o niej mówimy. Na przykład: I am writing a letter. – Właśnie piszę list.John and Mary are watching...
Czas Present Simple – użycie

Czas Present Simple – użycie

Czas Present Simple stosuje się przede wszystkim, aby wyrazić pewien stały stan rzeczy, przy czym może być mowa zarówno o czynnościach trwających nieprzerwanie, jak i powtarzających się. Na przykład: The Browns live in London. – Państwo Brown mieszkają w Londynie.John...
Zadzwoń! Zapytaj!