W roku 2024 polski system edukacyjny może doświadczyć znaczących zmian, które zrewolucjonizują sposób oceniania uczniów w szkołach podstawowych. Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty oraz wiceminister Joanna Mucha zainicjowali dyskusję o potencjalnej likwidacji ocen z przedmiotów takich jak wychowanie fizyczne, muzyka, technika i plastyka.

Podczas niedawnej konferencji prasowej w Lublinie, wiceminister edukacji Joanna Mucha podkreśliła, że rozważany jest pomysł eliminacji ocen z wybranych przedmiotów w celu poprawy jakości procesu edukacyjnego. Zgodnie z jej słowami, celem jest stworzenie systemu, w którym ocenianie będzie wspierało naukę, a nie sprowadzało się wyłącznie do nadawania ocen.

Marek Pleśniar, reprezentujący Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, podkreślił, że przedmioty takie jak plastyka czy wychowanie fizyczne powinny być traktowane jako obszary rozwijające kompetencje uczniów, a nie jako przedmioty podlegające tradycyjnej ocenie. Jego zdaniem, likwidacja ocen z tych przedmiotów może przyczynić się do lepszego skupienia na rozwoju umiejętności praktycznych i kreatywności.

Zmiana ta ma na celu odciążenie uczniów od presji ocen i umożliwienie im swobodniejszego rozwijania zainteresowań oraz talentów. W teorii, brak ocen mógłby sprzyjać eksploracji i eksperymentowaniu bez obawy o negatywną ocenę.

Nie brakuje jednak głosów sceptycznych, które podkreślają, że oceny pełnią ważną funkcję motywacyjną i pomagają w utrzymaniu pewnego standardu edukacyjnego. Istnieje obawa, że brak ocen może prowadzić do zaniedbywania tych przedmiotów przez uczniów i nauczycieli.

Wiceminister Mucha zaznaczyła, że pomysł ten jest „na pewno do sprawdzenia” i wymaga dalszych analiz oraz konsultacji z ekspertami i społecznością edukacyjną.

Ostateczna decyzja w sprawie likwidacji ocen z wybranych przedmiotów wciąż nie zapadła, ale dyskusja na ten temat pokazuje, że polski system edukacyjny stoi przed możliwością istotnych zmian. Takie kroki mogą znacząco wpłynąć na kształtowanie postaw i umiejętności uczniów, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między rozwijaniem talentów a utrzymaniem standardów edukacyjnych.