KURSY ANGIELSKIEGO DLA DZIECI

Zajęcia w małych grupach, metodami ukierunkowanymi na komunikację i rozwój pewności siebie.

Zajęcia odbywają się w małych grupach 3-6 osobowych, w liczbie optymalnej zapewniającej dynamikę grupy, która wspomaga proces uczenia się.

Absolutnie początkujący, średniozaawansowany lub zaawansowany (poziom zostanie określony po krótkiej ocenie) – znajdę odpowiednią grupę dla każdego, również biorąc pod uwagę wiek. W tym sensie zachęcam również rodziców i dzieci do wspierania mnie w tworzeniu grup, aby zapewnić bardzo dobrą kompatybilność między nimi.

Minimalny wiek, w którym można zapisać się na moje kursy, to 6 lat. Do około 9 roku życia nauka jest raczej nieformalna, oparta na zabawie, naśladowaniu, eksperymentowaniu. Po tym wieku ćwiczymy również pisanie i pewne aspekty gramatyczne, odpowiednie do poziomu. Niezależnie od wieku jestem zwolenniczką metody nastawionej na komunikację i rozwój osobistej pewności siebie. Najmłodszych zachęca się do rozmowy, zabawy i przyjmowania określonych ról, naśladując autentyczne sytuacje z życia codziennego.

Nie kieruję się szkolnym programem nauczania, ale staram się położyć solidne podstawy, zgromadzić najbardziej praktyczne pojęcia, przydatne na dłuższą metę. Oczywiście wezmę pod uwagę indywidualne potrzeby i jestem przekonany, że postępy przełożą się również na wyniki w szkole.

Korzystam z materiałów dydaktycznych renomowanych wydawnictw w Polsce, które zawierają arkusze ćwiczeń i pliki audio.

Lekcje odbywają się w niewielkich grupach liczących od 3 do 6 osób, co jest liczbą idealną do zapewnienia dynamiki grupowej, która wspiera proces edukacji.

Bez względu na to, czy jesteś absolutnym początkującym, średniozaawansowanym czy zaawansowanym uczniem (poziom zostanie ustalony po krótkiej ocenie), znajdę odpowiednią grupę dla każdego, uwzględniając również wiek. W tym kontekście zachęcam również rodziców i dzieci do współpracy ze mną w tworzeniu grup, aby zapewnić jak najlepszą kompatybilność między uczestnikami. Minimalny wiek, w którym można zapisać się na moje kursy, to 6 lat. Do około 9 roku życia nauka jest raczej nieformalna, oparta na zabawie, imitacji, eksploracji. Po tym wieku zaczynamy również ćwiczyć pisanie i pewne aspekty gramatyczne, odpowiednie do poziomu. Niezależnie od wieku, jestem zwolennikiem metody skoncentrowanej na komunikacji i rozwijaniu osobistej pewności siebie. Najmłodszych uczniów zachęcam do rozmowy, zabawy i przyjmowania określonych ról, naśladując autentyczne sytuacje z życia codziennego. Nie kieruję się szkolnym programem nauczania, ale staram się zbudować solidne podstawy, zgromadzić najbardziej praktyczne pojęcia, które będą przydatne na dłuższą metę. Oczywiście wezmę pod uwagę indywidualne potrzeby i jestem przekonany, że postępy przełożą się również na wyniki w szkole.

Wykorzystuję materiały dydaktyczne od renomowanych wydawnictw w Polsce, które zawierają arkusze ćwiczeń i pliki audio.

Prywatna szkoła języka angielskiego : Lektor Personalny

nauczyciel języka angielskiego
nauczyciel języka angielskiego

Zobacz szczegółowe opłaty za korepetycje oraz prywatne lekcje uzleżnione od lokalizacji:

ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI

Aktywne posługiwanie się językiem angielskim

Zapraszam uczniów w wieku od 6 do 14 lat do pogłębiania języka ANGIELSKIEGO i aktywnego korzystania z niego w jak najprzyjemniejszy sposób. Oczywiście grupy i zajęcia będą zróżnicowane ze względu na wiek.

Te kameralne spotkania (4-6 uczestników) skierowane są do osób, które rozumieją i mówią po ANGIELSKU przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym, jak np. dzieci, które skończyły niemieckie przedszkole, ale nie chodzą do niemieckiej szkoły i chcą utrzymywać kontakt z językiem lub być częścią grupy, w której mogą regularnie ćwiczyć swoje umiejętności konwersacyjne. Przez całą sesję rozmowa będzie prowadzona wyłącznie w języku angielskim.

KURSY ANGIELSKIEGO DLA DOROSŁYCH

Dokładna nauka autentycznego języka

W szczególności zajęcia te składają się z małych skeczy z odgrywaniem ról, czytania, po których następują pytania i dyskusje, krótkich przedstawień, warsztatów kulinarnych, małych lekcji o kulturze i cywilizacji.

Uczestnictwo w tych spotkaniach jest możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji, w ramach dostępnych miejsc, pod warunkiem zarejestrowania minimum 4 osób. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 792-874-363

Poprzez te kursy dążymy do gruntownej nauki autentycznego języka, rozwijania umiejętności rozumienia i porozumiewania się w języku ANGIELSKIM, z podkreśleniem aspektów życia codziennego i ewentualnie tych związanych z życiem zawodowym.

Grupy składają się z 3-6 osób, liczba optymalna do inicjowania wspólnych rozmów i jednoczesnego przeznaczenia niezbędnego czasu i uwagi na indywidualne potrzeby.

Cena za półtorej godziny sesji to 90 zł za osobę. Opłata za kurs zostanie uiszczona z góry, na początku miesiąca, z uwzględnieniem przewidywanej liczby godzin na dany miesiąc (z uwzględnieniem ewentualnych dni wolnych). Kwota związana z opuszczonymi sesjami nie zostanie zwrócona.

Zachęcam uczniów w przedziale wiekowym od 6 do 14 lat do intensyfikacji nauki języka ANGIELSKIEGO i aktywnej eksploatacji tego języka w jak najbardziej przyjemnej formie. Naturalnie, grupy i lekcje będą dostosowane do różnych grup wiekowych.

Te prywatne spotkania (4-6 uczestników) są przeznaczone dla osób, które posługują się językiem ANGIELSKIM co najmniej na poziomie średniozaawansowanym, takich jak dzieci, które ukończyły niemieckie przedszkole, ale nie uczęszczają do niemieckiej szkoły i chcą utrzymać łączność z językiem lub być częścią grupy, gdzie mogą regularnie rozwijać swoje umiejętności konwersacyjne. Przez całą sesję dialog będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim.

Poprzez te szkolenia dążymy do dogłębnego opanowania autentycznego języka, rozwijania zdolności zrozumienia i komunikowania się w języku ANGIELSKIM, z naciskiem na elementy życia codziennego i ewentualnie te związane z życiem zawodowym.

Grupy składają się z 3-6 osób, liczba idealna do inicjowania grupowych dyskusji i jednoczesnego poświęcenia niezbędnego czasu i uwagi na indywidualne wymagania.