Przyswajanie słownictwa stanowi istotny element nauki języka obcego. Jest to największe i najważniejsze zadanie jakie ma przed sobą uczeń. Aby dana porcja słownictwa mogła być przyswojona przez ucznia, powinna być powtarzana. Nowy element musi pojawić się co najmniej 5-6 razy, żeby uczeń miał szansę go zapamiętać. Ponadto częste powtórki umożliwiają magazynowanie materiału w pamięci długotrwałej i ułatwiają dostęp do niego w razie potrzeby.

Istnieje wiele technik nauczania słownictwa, lecz większość z nich nadaje się do zastosowania na zajęciach prowadzonych przez nauczyciela w szkole. W domu uczeń może utrwalać znaczenie poszczególnych elementów językowych, a także ich formę pisemną. Największym problemem jest forma ustna. Jest to szczególnie ważne zagadnienie w przypadku młodszych dzieci, gdyż mają one wyjątkową zdolność przyswajania wymowy w języku obcym. Niektóre wydawnictwa językowe przygotowujące kursy dla dzieci młodszych proponują rozwiązanie w formie dołączonych do podręczników płyt CD lub plików MP3, które zawierają poznawane piosenki, wierszyki itp. To rozwiązanie jest godne polecenia jednak ma swoje wady. Wszyscy wiemy, że dziecko łatwiej uczy się poprzez piosenkę czy wierszyk niż powtarzanie samych wyrazów czy zdań, lecz może świetnie śpiewać i recytować, ale zupełnie nie rozumie treści. Co więcej, nie zawsze w piosenkach i wierszykach do danego kursu można odnaleźć struktury, których chcemy nauczyć, a niektóre z proponowanych utworów są zbyt trudne dla małego ucznia.

utrwalanie języka angielskiego
utrwalanie języka angielskiego

Ponieważ zarówno nauczyciele jak i rodzice dostrzegają potrzebę utrwalania słownictwa przez dziecko w domu trzeba postarać się znaleźć skuteczny sposób pomagający uczniowi powtarzać słownictwo w bardziej dostępny i systematyczny sposób. Jedną z propozycji jest zapis fonetyczny słów i zwrotów za pomocą polskich liter. Jest ona jednak krytykowana za względu na niezgodność z metodyką nauczania języków obcych. Na tym etapie rozwoju dziecko powinno przyswajać słownictwo przede wszystkim osłuchowo. Poza tym większość dźwięków w języku angielskim nie da się zapisać za pomocą polskich liter i może to prowadzić to nieporozumień np. jak zapisać liczbę trzy – three, czy tak jak drzewo (tree) – tri, czy może tak jak wolny (free) – fri. Może to doprowadzić do przyswojenia wadliwego wzorca.Innym sposobem jest zapis wymowy za pomocą znaków fonetycznych, a co za tym idzie, także konieczność ich nauczania. Propozycja ta ma wiele zalet ale również i swoje mankamenty. Przyswajanie znaków fonetycznych jest za trudne dla dzieci na tym etapie rozwoju jak i również bardzo czasochłonne.

Następna propozycja to lista zawierająca pojedyncze wyrazy oraz zwroty w formie drukowanej oraz dźwiękowej (nagranie na płycie CD). Niektórzy nauczyciele uczący języka angielskiego w klasach od I do III na początku każdego roku szkolnego nagrywają słownictwo dla poszczególnych poziomów oraz kursów. Nauczyciel co jakiś czas kseruje porcję nowego słownictwa do danego działu. Słownictwo utrwalane jest podczas zajęć w szkole jak i w domu za pomocą płyty CD przez ucznia. Początkowo nauka musi odbywać się we współpracy z rodzicami, później dziecko powinno stać się bardziej niezależne i samodzielnie pracować z płytą. Wydawnictwa udoskonalają swoje podręczniki i większość z nich posiada już nagraną wymowę słownictwa w postaci plików MP3.

Bardzo ważna jest tutaj rola rodzica, który powinien zachęcać swoje dziecko do regularnej pracy w domu.

Musimy zdać sobie sprawę, że każda z przedstawionych metod ma swoje wady i zalety. Warto jednak zapoznać się z nimi i wybrać metodę, która najbardziej odpowiada konkretnemu dziecku.