Czasu Past Simple używamy w odniesieniu do:

czynności, które odbyły się w OKREŚLONYM momencie w przeszłości. Czas ten może być podany w zdaniu lub wynikać z kontekstu wypowiedzi. Na przykład: Bob bought a new car last month. – Bob kupił nowy samochód w ubiegłym miesiącu.(Czas, kiedy czynność została wykonana jest podany).
czynności, które nastąpiły jedna po drugiej w przeszłości. Na przykład: First he took a shower and then he went to bed. – Najpierw wziął prysznic, a potem położyć się spać).
zwyczajów i przyzwyczajeń, które mieliśmy w przeszłości, a których nie mamy obecnie. To samo znaczenie oddaje czasownik used to. Na przykład: My grandmother read/used to read me bedtime stories when I was little. – Moja babcia czytała mi na dobranoc, kiedy byłam mała. (Teraz już tego nie robi).
Wyrażenia charakterystyczne dla czasu Past Simple:

yesterday – wczoraj
last night/week – wczoraj rano/wieczorem
ago – temu
in 1987 – w 1987 ( w jakimś konkretnym roku)