Dla ułatwienia w dalszej części wpisu będę używać skrótu PC – czyli Present Continuous.

Czasu PC używamy, aby wyrazić, że czynność właśnie się odbywa w chwili, gdy o niej mówimy. Na przykład:

I am writing a letter. – Właśnie piszę list.
John and Mary are watching television. – John i Mary właśnie oglądają telewizję.
Mr. Brown is working in his room. – Pan Brown pracuje w swoim pokoju.
Form PC używamy również rozumiejąc chwilę obecną nieco szerzej – jako bieżący okres czasu dający się określić takimi wyrażeniami jak at present – obecnie, now – teraz, these days – ostatnio. Porównaj:

Mr. Brown writes books. – Pan Brown pisze książki(taki jest jego zawód) Czas Present Simple.
Mr. Brown is writing a book on the French revolution now. – Pan Brown pisze obecnie książkę o rewolucji francuskiej.
Form Present Continuous używamy także mówiąc, że czynność ustawicznie się powtarza. Stosujemy przy tym takie przysłówki, jak always, constantly. Wypowiedzi takie są nacechowane emocjonalnie – wyrażają niezadowolenie, zniecierpliwienie, dezaprobatę albo też podziw z domieszką zawiści. Na przykład:

Jane is always winning prizes. – Jane zawsze zdobywa nagrody.
Peter is constantly asking silly questions. – Piotr wiecznie zadaje głupiutkie pytania.
Form PC używamy mówiąc o czynnościach przyszłych, gdy chcemy wyrazić zamiar mówiącego lub wykonawcy czynności albo też uzgodniony z wykonawcą plan działania. Na przykład:

I am leaving next week. – Wyjeżdżam w przyszłym tygodniu.
We are having a party tomorrow. – Jutro mamy (urządzamy) przyjęcie.
Popatrz też na przykłady:

John leaves tomorrow. – Czas Present Simple – John wyjeżdża jutro. (tak zostało postanowione)
John is leaving tomorrow. – Czas Present Continuous – John wyjeżdża jutro. ( tak postanowił).