Czasu Present Perfect używamy opisując:

Czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do chwili obecnej. Na przykład: He has worked as a doctor since 1990. (Rozpoczął pracę jako lekarz w 1990 roku i nadal jest lekarzem).
2. Przeżycia i doświadczenia życiowe. Na przykład: He has tried rock climbing.

   3. Czynności, które zakończyły się niedawno i których skutki są odczuwalne w tej chwili. Na przykład: They have done their shopping. (Na podstawie tego, iż widzimy torby z zakupami).
  1. Czynności, które wydarzyły się w NIEOKREŚLONYM momencie w przeszłości. Czas nie był podany, ponieważ jest nieistotny. Na przykład: Kate has bought a new car. (Kiedy kupiła nowy samochód? Dokładny czas nie jest podany, gdyż nie jest istotny. Ważne jest, że Kate kupiła nowy samochód.

Określenia typowe dla czasu Present Perfect:

already – już (zwykle w zdaniach twierdzących, a także pytających) Na przykład: Simon has already tried waterskiing. (Simon już próbował swoich sił na nartach wodnych). Has Simon tried waterskiing already? – Czy Simon próbował już swoich sił na nartach wodnych?
Yet – już/jeszcze ( w zdaniach pytających i przeczących) Na przykład: Have you found your compass yet? – Czy znalazłeś już swój kompas? No, I haven’t found it yet. – Nie, jeszcze go nie znalazłem.
Just – właśnie/dopiero co (w odniesieniu do czynności, które odbyły się tuż przed wypowiedzeniem zdania. Na przykład: I have just looked at the map. – Właśnie/ Dopiero co patrzyłem na mapę.
Ever – kiedyś/kiedykolwiek (w zdaniach pytających, kiedy mówimy o przedziale czasowym od kiedyś w przeszłości do chwili obecnej. Na przykład: Have you ever climbed a mountain? – Czy wyszłaś kiedyś na szczyt góry?
Never – nigdy (w zdaniach twierdzących, mówiąc o przedziale czasowym od dowolnie wybranego momentu w przeszłości do chwili obecnej). Na przykład: I have never rowed a boat. – Nigdy jeszcze dotąd nie wiosłowałem łódką.
So far – dotąd/do tej chwili(w odniesieniu do czynności, które odbyły się do tej chwili). Na przykład: I have written ten postcards so far. – Do chwili obecnej napisałem dziesięć pocztówek.
For – od/przez (dla wyrażenia ciągłości czynności lub stanu w czasie). Na przykład: He has owned the guesthouse for ten years. – On ma ten pensjonat od dziesięciu lat.
Since – od (kiedy wymieniamy moment, w którym czynność lub stan się rozpoczął. Na przykład: They have lived in this town since January 1996. – Oni mieszkają w tym mieście od stycznia 1996.