Santa Claus is coming soon. Mikołaj się zbliża – scenariusz zajęć dla grup przedszkolnych

Lekcja 12

Temat: I want some nice presents for Christmas.

Słownictwo: Santa Claus, Merry Christmas, Christmas tree, train, dress, bike, blocks, computer game, book, camera, sweets, teddy bear, ball, computer, mobile, doll. ( Można wprowadzić inne słownictwo związane z prezentami. Wcześniej jednak warto posłużyć się podstępem i zapytać dzieci jakie prezenty chciałyby dostać od Świętego Mikołaja. Z mojego doświadczenia wynika, że w tym roku bardzo popularne są na przykład Lego Stars Wars.

Cele:

Nauka piosenki Santa Claus is coming soon!
Przypomni nazwy zabawek
Pozna słownictwo związane ze Świętami i Mikołajem
Nauczy się składać życzenia świąteczne
Pomoce dydaktyczne:

Zabawki lub karty prezentacyjne przedstawiające (zabawki) prezenty
Maskotkę klasową misia Teddy przebranego za Świętego Mikołaja
W miarę możliwości małą choinkę lub można wykorzystać choinkę, która jest w klasie.
ROZPOCZĘCIE LEKCJI:

Nauczyciel wita dzieci w języku angielskim i wskazuje na misia.


PREZENTACJA MATERIAŁU:

Nauczyciel trzyma misia i demonstruje składanie życzeń świątecznych, zwracając się do misia: Merry Christmas, Santa Claus. Następnie nauczyciel (głosem misia – Mikołaja) Thank you! Merry Christmas, teacher. Dzieci słuchają i powtarzają życzenia.
Następnie dzieci słuchają piosenki: Santa Claus is coming soon, coming soon, coming soon. Santa Claus is coming soon. What do you want?
Następnie nauczyciel rozkłada na stoliku wszystkie karty prezentacyjne przedstawiające zabawki. Miś – Mikołaj pyta wybrane dziecko: What do you want for Christmas? Dziecko wybiera sobie jedną kartę prezentacyjną i z pomocą nauczyciela mówi: I want a bike itd.
Następnie dzieci siadają przy stoliku. Nauczyciel wręcza dzieciom kopie listu do Świętego Mikołaja. (Oto przykład)
Dear Santa Claus,

Please bring me some nice presents. I want ……….

Dzieci rysują wybrany przez siebie prezent i podpisują list swoim imieniem.
Na koniec dzieci ponownie śpiewają poznaną na lekcji piosenkę.

DODATKOWE UWAGI:

Scenariusz zajęć można modyfikować według własnego uznania. Mam nadzieję, że lekcja będzie pomocna i wprowadzi dzieci w świąteczny nastrój. Życzę powodzenia.